Kalça protez testi aşınma ölçüm teknikleri yönünden bazı standartlara göre analiz edilmektedir. Ameliyat ardından geçen zamanda bu aşınmalar oluşabilir.

Kalça protez testi yapılması uzun vadede sorunsuz bir kullanım olması bakımından önem teşkil etmektedir.  Ameliyat öncesi ürün testleri olarak düşünülen bir süreç vardır.

Kalça Protez Testi Ne Demek? Hangi Amaçla Yapılır?

Kalça bölümünde oluşan çeşitli sorunlara bağlı olarak kalça protezleri yerleştirilmektedir. Bu işlemin yapıldığı ana materyalin özellikleri değişmektedir.  Örneğin polietilen liner, metal baş kullanılabilir. Seramik baş, seramik liner, metal liner gibi ürünler kullanılabilmektedir.

Ana malzeme özellikleri ve aşındırma sürelerinde değişiklik olabilmektedir. Total kalça eklemi protezi aşınma ölçüm teknikleri kullanılarak kalça protez testi gerçekleşmiş olacaktır. Yerleştirilecek olan malzemenin bulunduğu ortamdaki durumu gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak ölçüm ve analizler yapılmaktadır.

Kalça Protez Testi Nerede Yapılır?

Kalça protez testleri, aşınma ölçüm tekniklerinin uygulanabileceği doğru laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilmektedir.

Total Kalça Eklemi Protezi Aşınma Ölçüm Teknikleri

Total kalça eklemi aşınma ölçüm teknikleri farklı birçok şekilde yapılan testlerle beraber ele alınabilir:

  • Moleküler yapı ve bindirilen yüklere verilen tepkimeler ölçülmektedir.
  • Total kalça eklem protezinin tüm bileşenlerinde harekete göre dayanıklılığı ölçülür. Örnek olarak kullanılan materyalin durumu ve süreçteki aşınma oranları kaydedilmektedir.
  • Kalça eklem protezinin bölümlerinde kullanılan malzemelere alternatif neler olabileceği değerlendirilir. Malzeme seçimlerinde yeni teknolojik gelişmelerin de dikkate alınması gerekmektedir.  En uzun vadede aşınma hedeflendiği için bu doğrultuda bir süreç olacaktır.
  • Ağırlık ve hareketle gerilim oranı hesaplaması yapılır.
  • Kaymaya bağlı gerilme hesabı yapılır. Malzemenin yerleştirildiği alanda kayma olasılıkları dikkate alınarak total kalça eklem protezi ölçüleri yapılır. Kayma, gerilme ve aşınma sürecindeki hız hesabına dikkat edilmektedir.
  • Malzeme kaplama özellikleri kapsamında aşınma etkileri dikkate alınmaktadır. Çap boyunca uygulanan kaplama aşınması ayrıca önemlidir.
  • Femur başı bölümünün üzerine aşamalı olarak artırılan yükler bindirilmektedir. Ağırlık, aşınmada en önemli belirleyici etken olduğu için kalça protez testi içinde en önemli kısımdır.  Ağırlıkla beraber harekete en uzun süre dayanım test edilir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.